Krok po Kroku

Krok po kroku w przypadku śmierci osoby:

Zadzwoń po lekarza:
a) Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112 (zespół z lekarzem albo
b) Lekarz rodzinny
Lekarz stwierdzający zgon zobowiązany jest do wystawienia Karty Zgonu

 

Zadzwoń do Zakładu Pogrzebowego Stolkos A.M.Kostulski 604 249 478 ;608 559 224; 32 643 01 59 ;32 643 17 65 całodobowo celem przewiezienia zwłok do chłodni w oczekiwaniu na uroczystości pogrzebowe. Podstawą do przetransportowania ciała zmarłego jest stwierdzenie zgonu przez lekarza

 

Z Kartą zgonu; oraz dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie którego nastąpił zgon, w celu sporządzenia protokołu zgłoszenia zgonu i otrzymania Aktu Zgonu;. Jeśli osoba zmarła w chwili śmierci pozostawała w związku małżeńskim dobrze jest zabrać również dowód osobisty współmałżonka.

Zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego można również zlecić naszej firmie. W tym celu potrzebna jest ;Karta Zgonu , dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty współmałżonka (jeśli żyje), dowód osobisty zlecającego.

 

Jeśli otrzymamy zlecenie załatwienia wypłaty zasiłku pogrzebowego niezbędne jest zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku emerytów (rencistów); kartę emeryta (rencisty;zielona legitymacja ZUS; oraz dowód osobisty zlecającego.

 

W zależności od rodzaju pochówku można dokonać wyboru trumny, trumny krematoryjnej, urny, ustalić miejsce i termin pogrzebu, kremacji ciała, rozwieszenie klepsydr, ubranie i przygotowania ciała włącznie z garderobą, zlecić przygotowanie wieńca i wiązanek.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwośc iprosimy o kontakt telefoniczny, a wszystko wyjaśnimy w jasny i zrozumiały sposób. Można uzgodnić rodzaj pochówku (ziemny, kremacja), jak również rodzaj obrzędu religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.

 

Tel. 604 249 478 ; email : marian.kostulski@wp..pl